Gallery 2017

CONGRATULATIONS !!!

Here is the collection of the 30 selected pictures of JAZZ WORLD PHOTO 2017 competition, which will be part of the traveling exhibition of the same name.
Congratulations to all authors of selected photographs.
This year, a number of 213 competitors from 31 countries submitted their photographs.
The published photographs are in alphabetical order – by name, not by placing in the competition.
The winners and the placing will be announced on March, 25th, during the evening festival concerts of Jazzinec Festival in Trutnov, Czech Republic.

GRATULUJEME !!!

Zde je kolekce 30ti snímků soutěže JAZZ WORLD PHOTO 2017, které budou součástí stejnojmenné putovní výstavy.
Blahopřejeme autorům všech vybraných snímků.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 213 soutěžících z 31 zemí.
Zveřejněné fotografie jsou seřazeny abecedně – podle jmen autorů, nikoliv podle pořadí.
Kdo získal jakou pozici se dozvíte 25. března na slavnostním ceremoniálu festivalu JAZZINEC v Trutnově.

Jack An
Michel Bertholet
Gérard Boisnel
Giulio Capobianco
Richard Conde
Sophie Conin
Riccardo Crimi
Cindy DeKuyper
Robert Feichtenschlager
Umberto Germinale
Serhiy Horobets
Jiří Hrbek
Christophe Charpenel
Didier Jallais
Fabio Orlando
Oleg Panov
Michael Parque
Rafa Pasadas
David Peltán
Paolo Piga
Jarek Rerych
Manolo Nebot Rochera
Claudio Romani
Andrea Rotili
Roberto Russo
Rainer A. Rygalyk
Milan Ryška
Joe Smith
Laura Tenenbaum
Milan Vícha